LEMBARAN SOAL Mata Pelajaran : SEJARAH Sat. Pendidikan : SMA Kelas / Program : XI IPA/IPS SOAL : 1. Agama dan kebudayaan …

LEMBARAN SOAL Mata Pelajaran : SEJARAH Sat. Pendidikan : SMA Kelas / Program : X ( Sepuluh ) SOAL : 1. Pengetian …

UJIAN MID SEMESTER GENAP 2019/2020 Mata Pelajaran : SKI Kelas : VIII (Delapan) 1. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah! ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …

UJIAN MID SEMESTER GENAP 2019/2020 Mata Pelajaran : SKI Kelas : VII (Tujuh) 1. Apakah yang dimaksud dengan Khulafaurrasyidin? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Tuliskanlah …