BABAK SEMI FINAL II REGU A

2 views

BABAK SEMI FINAL II
REGU A

1. Dalam QS. Al-Qaari’ah: 5, Allah SWT berfirman yang artinya: ” Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”. Bacakan ayatnya!
Jawab:
    
2. Terjemahkan ayat berikut! (QS. Al-’Aadiyaat: 9)
       
Jawab: Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur
3. Peperangan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah disebut perang………………
Jawab : Shiffin
4. Boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya dalam fiqh Islam disebut….
Jawab: Khiyar
5. Sifat mustahil apakah bagi Allah yang merupakan lawan dari sifat wajib Wahdaniat? Jawab: Ta’adud
6. Apakah hukum yang terdapat pada petikan ayatمن بعد
Jawab : Iqlab
7. Orang yang bertugas mengurus zakat biasa disebut…………
Jawab : Amil
8. Berdiam diri dalam masjid dengan niat beribadah disebut……………..
Jawab : I’tikaf
1. Apakah nama surat terpanjang dalam Al-Qur’an…………..
Jawab : Al-Baqarah
2. Lanjutkan ayat berikut ini…………….يومئذ تحدث اخبارها
Jawab :بأن ربك اوحى لها

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *