CABANG LOMBA CCQ TINGKAT SMA/SMK SOAL SEMIFINAL III (Regu A)

2 views

CABANG LOMBA CCQ TINGKAT SMA/SMK SOAL SEMIFINAL III
(Regu A)

1. Manakahayatnyabahwa Muhammad diutussebagairahmatseluruhalam……
Jawab :وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين
2. Lanjutkanayatberikutini…………….يومئذ تحدث اخبارها
Jawab :بأن ربك اوحى لها
3. Peperangan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah disebut perang………………
Jawab : Shiffin
4. Boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya dalam fiqh Islam disebut….
Jawab: Khiyar
5. What is the name of surah in Quran which has meaning of the Cow?
Jawab: Al Baqarah
6. Sifat mustahil apakah bagi Allah yang merupakan lawan dari sifat wajib Wahdaniat? Jawab: Ta’adud
7. Mad apakah yang terdapat pada petikan ayat berikut?
Jawab: Mad Badal
8. Terjemahkan Hadits berikut! 8 47

Jawab: Amal kebaikan yang paling disukai Allah SWT, adalah amal yang dikerjakan secara terus menerus walaupun jumlahnya sedikit.
9. Terjemahkan ayat berikut ke dalam bahasa Indonesia!

Jawab: Dan sungguh telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu,”Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.
10. Apakahnamasuratterpanjangdalam Al-Qur’an…………..
Jawab : Al-Baqarah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *