SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 1
Wacanen !
Miturut Marang Wong Tuwa
Banu kelas siji
Banu bocah sergep
Jam lima esuk Banu wis tangi
Banu banjur ngrewangi wong tuwa
Banu nyapu lan resik-resik
Sadurunge mangkat sekolah
Banu mesti pamit
Banu nyuwun donga pangestu
Banu budhal sekolah bareng kancane
Banu tansah rukun karo kancane
Banu tansah miturut marang wong tuwa
Jam … esuk Banu wis tangi.
Telu b. Lima c. Papat
Banu nyapu lan …
Mangan b. Turu c. Resik-resik
… sregep ngewangi wong tuwa.
Bani b. Banu c. Amin
Sing diarani peningal yaiku …
Saiki Banu kelas pira? ….
Telu b. Loro c. Siji
Gambar ing sisih kiwa gunane kanggo…
Nyawang b. Ngombe c. Ngambu
Ibu ngunjuk obat supaya enggal …
Gerah c. saras
Senggang
Mripat gunane kanggo ….
Ngrungakake c. Nyawang
Mangan
Yen arep …. Kudu noleh ngiwo lan nengen.
Mlaku b. Nyabrang c. Mlayu
Sopo sing ngrewangi wong tuwa?
Siti b. Amir c. Banu
Wajan digawe saka….
Plastik b. Koco c. Wesi
Kuping gunane kanggo apa?
Maca
Ngrungokake
Ndeleng
Bapak ngagem kaca …
Peningal c. Riben
Pengilon
Kate-kate dipanah kelebu tembang …
Macapat c. Dolanan
Nasional
Sing nyuntik wong lara yaiku…
Guru b. Dokter c. Camat

Isenana cecek-ceceking ing ngisor iki kanthi bener !
Banu tansah… karo kancane.
Sadurunge mangkat sekolah Banu mesti … karo wong tuwa.
Tembang jamuran kelebu tembang apa?
Ukara ing ngisor iki tulisan nganggo aksara sambung.
Ibu tuku buku. – Ani nyapu latar.
Irung gunane kanggo apa?

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1

B
C
B
A
C
B
C
A
B
C
C
B
A
C
B

Essay
Rukun
Pamit
Dolanan
ibu tuku buku –
Ani nyapu latar
Ngambu

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 1. Post by: soaltest | 4.5

Categories: SD KELAS 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *