SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 2

Nonton Kethoprak
Mau bengi ing desaku ana tontonan
Yaiku tontonan kethoprak
Manggone ana ing ngarep bale desa
Sing main anggota perkumpulan kethoprak “Laras Madya”
Lakone Damarwulan ngenger
Ing kono dicritaake Damarwulan
Damarwulan iku putrane patih Hudara ing Majapait
Nalika cilik Damarwulan ndherek eyange
Asmane eyange Bagawan Sentanu Murti
Pamomonge Damarwulan ana loro
Sabdo Palon lan Nayagenggong
Damarwulan ngenger patih Logender
Pagaweane abot
Saben dina Damarwulan kudu makani jarane patih Logender

Cerita ing dhuwur iku kanggo njawab pitakhon nomer 1-5

Mau bengi ing desaku ana tontonan yaiku tontonan …
kethoprak b. pencak c. wayang
Manggone tontonan kethoprak iku ono ing ngendi …
omah b. bale desa c. sekolah
Saben dino Damarwulan kudu …. Jarane atih Logender.
numpaki b. ngetokno c. makani
Salah sijine budaya jawa kang kerep dipentasake yaiku …
sulapan b. kethoprak c. pencak
Sing dadi Damarwulan mas Agung.
Pitakon kang trep yaiku …
sapa Damarwulan iku ?
sapa mas Agung iku ?
sapa sing dadi Damarwulan ?
Nyritakake pengalaman pribadi
Nonton Sendratari Ramayana
Aku nonton sendratari Ramayana.
Anggonku nonton ing palataran candhi prambanan
Sing main pakumpulan sendratari prambanan
Lakone Rama lan Sinta
Nyritakake kapethuke Rama lan Sinta
Anggonku nonton karo Bapak, Ibu lan Adhiku
Bungah banget rasane atiku
Bapak lan Ibu uga remen penggalihe
Crito pengalaman ing dhuwur iku kanggo jawab pitakhon nomer 6-10
Sendratari Ramayana dipentasake onoing ngendi ….
prambanan b. borobudur c. mendut
Lakone sopo karo sopo …
Sinta lan Rini b. Rama lan Sinta c. Rama lan Susi
Anggonku nonton karo Baak, Ibu lan …
Bulek b. paklek c. Adhiku
Bungah banget rasane athiku, Bapak lan Ibu uga … enggalihe, yen nonton bareng.
sedih b. susah c. seneng
Sendratari Ramayana iku nyritakake kepethuke Rama lan …
Yuni b. Sinta c. Rani
Maca Wacan
Ajar Njoged
Aku ajar njoged saben dina Rebo lan Setu.
Sing ngajari asmane mbak Endhang.
Priyayine sabar, lulusan seni tari.
Bocah-bocah sing ajar njoged ana ing sanggare mbak Endhang.
Umure watara 5 nganti 14 taun.
Cacahe ana 25.
Anggone ajar njoged digilir, wiwit jam telu nganti jam enem sore.
Wacan ing dhuwur iku kanggo njawab soal nomer 11-15.

Aku lagi ajar … ono ing sanggare mbak Endhang.
tari b. njoged c. pencak
Sing ngajari njoged yaiku ….
Mbak Endhang b. mbak Laila c. mbak Rahma
Saben dino Rabu lan … aku ajar njoged.
minggu b. setu c. rebo
Bocah-bocah sing ajar njoged ono sanggare ….
Mbak Rini b. mbak Nana c. mbak Endhang
Umure sing ajar njoged watoro 5 nganti … taun.
15 b. 16 c. 14
Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !
Anggone ajar njoged digilir wiwit jam telu nganti jam ….
Sing ngajari njoged yaiku lulusan seni ….
Asmane eyange Damarwulan yaiku ….
Atiku seneng banget, tembung seneng pada tegese karo …
Mau bengi aku nonton … ana ing ngarep bale desa.

Kunci Jawaban
KELAS II (Bahasa Jawa)

PILIHAN GANDA
A 6. A 11. B
B 7. B 12. A
C 8. C 13. B
B 9. C 14. C
C 10. B 15. C

ISIAN
enem sore
tari
Begawan Santanu Murti
bungah
kethoprak

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 2. Post by: soaltest | 4.5

Categories: SD KELAS 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *