SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 3

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 3
Pamit Sekolah
Dhodi : “ Halo, sugeng enjing, saget ngomong kaliyan Edhi ?
Edhi : “ Sugeng enjing, niki kula, Edhi. Niki sinten nggih ?”
Dhodi : “ Aku Dhodi.”
Edhi : “ O, kowe, Dod. Ana apa esuk-esuk kok tilpun ?”
Dhodi : “ Aku pamitke ya, awakku lagi ora kepenak.”
Edhi : “ Lara apa?”
Dhodhi : “ Awakku panas, sirahku mumet.”
Edhi : “ Ya, mengko tak pamitke Pak Guru. Yen ngono kowe priksa menyang
dokter banjur istirahat wae.”
Dhodhi : “ Matur nuwun ya, Edh.”
Edhi : “ Ya, padha-padha, muga-muga cepet mari.”
Irah-irahan pacelaton ing dhuwur yaiku …
Wegah sekolah c. mangkat sekolah
pamit sekolah d. bolos sekolah
Wong-wong padha age-age mlayu. Tembung age-age tegese …
anyar-anyar c. banter-banter
enggal-enggal d. alon-alon
Basa krama alus kanggo guneman marang …
kanca sapantaran c. wong sing luwih enom
wong sing luwih tuwa d. wong sing diurmati
Ukara ing ngisor iki sing nganggo basa ngoko lugu yaiku …
ibu durung rawuh c. aku durung mangan
bapak badhe tindak d. ibu sampun tindak

Dolanan Epek-Epek
Prei semesteran, Aku lan Budi dolan daleme budheku ing bantul. Bochah-bocah ing kana duwe dolanan aran epek-epek. Dolananiki biyasane dimainake bocah bocah ing tlatah Imogiri, bantul, lan Gunung Kidul.
Ing dolanan iki, dlamakan tangan dadi perangan baku yakuwi kanggo “mateni” bocah sing mentas. Carane nyablek utawa nyenggol pemain mentas nganggo dlamakan tangan utawa epek-epek. Dolanane biasane dimainke wayah sore.
Bocah-bocah ing Imogiri padha dolanan apa …
epek-epek c. badminton
grobag sodor d. bal-balan
Dolanan epek-epek kuwi piye carane mateni …
nyablek c. nendang
nyepak d. mlayu
Bocah- bocah Imogiri biasane dolanan wayah opo …
awan c. esuk
sore d. wengi
Tembung ngicipi padha tegese karo …
angrasakake c. ngulu
ngombe d. ngorong
kwul diwaca …
selasa c. kereta
segara d. kawula

Tembung “dolanan” yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku …
c.
d.
pasangane aksara …
ha c. pa
ca d. sa
Pasangan aksara yaiku …
c.
d.
Tembang pocung kalebu tembang …
macapat c. kinanthi
maskumambang d. megatruh
Tembang macapat iku cacahe ana …
10 c. 11
9 d. 7
Tembang pocung ana …. gatra
3 c. 5
6 d. 4

Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !
“Bu njaluk ngapuro” basa kromo aluse njaluk yaiku …
“Niki kula Umar, niki sinten nggih ?” basa ngokone yaiku …
Ndhingkluk kosok balene …
Wong kang gaweyane ngalokake sepur jenenge …
Pakdhe menek wit krambil. Wit krambil diarani …
Aku duwe anak wedus. Anak wedus jenenge …
yen ditulis latin yaiku …
Lara ati, yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku …
Palawija ditandur ing mangsa …
Guru gatra yaiku cacahing gatra utowo larik saben …

Kunci Jawaban
KELAS III (Bahasa Jawa)

PILIHAN GANDA
B 6. A 11. C
B 7. B 12. B
B 8. A 13. A
C 9. D 14. C
A 10. D 15. D

ISIAN
Nyuwun 21. Cemek
Iki aku Umar, iki sapa ya ? 22. Adhik ajar nulis aksara jawa
Ndhangak 23.
Masinis 24. Ketigo
Glugu 25. Sapada/4 baris

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 3. Post by: soaltest | 4.5

Categories: SD KELAS 3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *