ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL Bidang Studi : Bahasa Jawa Kelas/Semester : I/I

7 views

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Bidang Studi : Bahasa Jawa
Kelas/Semester : I/I
wacanen kang patitis

sekolah

bima sekolah ing sd soka
sd soka resik tur rapi
ing jero kelas ana kursi lan meja
ing jero kelas ugo ana papan tulis
ana lemari buku
bukune akeh
kelase resik
bima menyang sekolah nggawa tas
tase bima isine buku, setip lan potelot
bima ora lali nggawa garisan
kapethik saka sinau basa jawa gagrak anyar kelas I

I. Jodohno soal ing sisih kiwo karo jawaban ing sisih tengen nganggo tanda panah ( )

1. Bima sekolah ing … a. tas
2. Sd soka resik tur … b. garisan
3. Bima sekolah nggawa … c. sd soka
4. Tase bima isine buku, potelot lan … d. rapi
5. Bima ora lali nggawa … e. setip

II. Wenehono tandha ping (x) aksara a, b, utawa c sangarepe wangsulan sing paling bener!

6. Piranti kanggo nulis ing kertas jenenge …
a. garisan
b. potelot
c. setip

7. kelase bima …
a. resik
b. rusak
c. reget

8. dadi bocah kudu sing …
a. kesed
b. kerengan
c. sregep

9. ing jero kelas ana …
a. kasur
b. papan tulis
c. piring

10. supaya ora telat sekolah tangine …
a. wengi
b. awan
c. esuk

11. Aku krungu jago …
a. ngorok
b. nggembor
c. kluruk

12.

13. Kewan sing duwe sikil loro jenenge …
a. kancil
b. kebo
c. bango

14. Wong tuwaku yaiku bapak lan …
a. simbah
b. ibu
c. bapak

15. Wong tuwane ibuku kanthi sebutan …
a. paklik
b. pakdhe
c. simbah

16. Anggone maca apike karo …
a. turu
b. lungguh
c. mlayu

17. Wayah esuk bima ketemu bu guru
Bima matur …
a. sugeng ndalu
b. sugeng enjang
c. sugeng siyang

18. Jenengmu …
a. apa
b. pira
c. sapa

19. Gundhul-gundhul …
a. pacul
b. wakul
c. tenggok

20. Siji, loro, … lenggahe sedheku …
a. siji
b. loro
c. telu

III. Isenono ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!

1. Wong tuwaku bapak lan …
2. Yen arep mangkat sekolah kudu …
3. Kupingku ana …
4. Omahe bima resik tur …
5. Yen karo kancane kudu sing …
6. Yen durung ngerti kudu gelem …
7. Yen lagi wulangan ora keno …
8. Bapak, ibu anak 2 sebutane …
9. Bapak, ibu, anak sebutane …
10. Nami kulo ….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *