ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL Tahunpelajaran 2019/2020 Mata Pelajaran :BahasaJawa Kelas : II (Dua)

4 views

ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL
Tahunpelajaran 2019/2020
Mata Pelajaran :BahasaJawa Kelas : II (Dua)

Wacanenkangpatitis !
Cindhelaras
CindhelarasikupitraneRaden Putra
Raden Putra ratuingJenggala
Cindhelarasomahetengah alas
Cindhelarasweruhmanukgagak
EndhogediwenehkeCindhelaras
Endhogediteteskedadikuthuk
Kuthukgedhedadijago
JagoneCindhelarasmenangan
Yen tarungora tau kalah
I. Wangsulana !
1. Cindhelarasikuputranesapa ?
………………………………………………………………………………
2. Cindhelarasikuomaheanangendi ?
………………………………………………………………………………
3. Apakangdigawemanukgagak?
………………………………………………………………………………
4. Endhogediteteske, sakwisegedhedadiapa ?
………………………………………………………………………………
5. KepriyejagoneCindhelarasmenawatarung ?
………………………………………………………………………………
II. Pilihenjawaban sing benerkanthimenehitandha ping ( x ) inghuruf a, b, utawa c !
6. Raden Putra ikuratuing . . . . . . . .
a. Kediri b. Jenggala c. Singosari
7. Cindhelarasweruhmanuk . . . . singnggaweendhog.
a. Emprit b. Podhang d. Gagak
8. Endhogpitik yen wisnetesdadi . . . .
a. Kuthuk b. kutuk c. babon
9. Basakramanesepuluhyaiku . . . . .
a. gangsal b. sedasa c. kalihwelas
10. Gangsalwelas, kuwibasakramanetembung . . . .
a. lima b. sepuluh c. limabelas
11. Tembungingngisorikibasangokolankramanepadha, kejaba . . . .
a. wolu b. pitu c. lima
12. Dongengkangnyritaakedumadinesewenehingpapandiarani . . . .
a. legenda b. fable c. mite/mitos

13. budewiikugurunebima
Tuliseningndhuwurkudune . . . .
a. Bu Dewiikugurunebima
b. Bu dewiikuguruneBima
c. Bu DewiikuguruneBima
14. Ardiketemu Pak Guru ingwayah sore.
Ardimatur . . . . .
a. Sugengenjang, Pak Guru
b. Sugengsiyang, Pak Guru
c. Sugengsonten, Pak Guru
15. IbuneBimaarepsare.
Bimamatur . . . . .
a. Sugengwungu, Bu
b. Sugengsare, Bu
c. Sugengdhahar, Bu
III. Jodhoknounen-uneningsisihkiwakarojawabaningsisihtengen, kanthinulishurufingnjerokotak !
16. Papat A. kalihdasa
17. Lima B. sekawan
18. Telulas C. kawanwelas
19. Patbelas D. gangsal
20. Rongpuluh E. tigawelas

21. Setunggal A. wolulas
22. Sedasa B. sepuluh
23. Kalihwelas C. rolas
24. Wolulas D. loro
25. Kalih E. siji

IV. Tulisennganggotulisanlatin
26. Sugengenjang, Pak Guru.

27. Cindhelaraasduwejagomenangan

28. PutriSimawatakkeadil

29. Bimawistekansekolahe

30. Bu Ina areptindakkantor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *