ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas : I (Satu)

10 views

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : I (Satu)

Wacanen sing patitis!
nani kelas siji
nani wis sekolah
ana SD Bintang
nani kelas siji
nani diwulang maca, nulis lan etung
yen matur bu guru basane krama
karo wong tuwo uga basa krama

I. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki!
1. Apa judhul wacan ing dhuwur
Wangsulan …………………………………………………………………………………………………….
2. Nani kelas piro
Wangsulan …………………………………………………………………………………………………….
3. Nani sekolah ana ngendi
Wangsulan …………………………………………………………………………………………………….

4. Nani sinau apa
Wangsulan …………………………………………………………………………………………………….
5. Kepriye anggone matur marang wong tuwo
Wangsulan …………………………………………………………………………………………………….

II. Wenehana tanda (X) ing aksara a, b, utawa c ing sangarepe pratelan kang bener
6. Jaran iku sikile ….
a. loro b. telu c. papat
7. petok-petok swarane ….
a. sapi b. bebek c. babon
8. ibu bapak awake dhewe diarani ….
a. wong tuwo b. budhe c. bulik
9. iki gambar ….
a. bapak
b. ibu
c. simbah
10. gambar uwoh ing sisih kiwa diarani ….
a. duren
b. nangka
c. nanas

11. kewan ing sisih kiwa arane ….
a. jaran
b. sapi
c. wedhus
12. jago sikile ana ….
a. loro b. telu c. papat
13. nina sregep … latar
a. nyapu b. maculi c. umbah-umbah

14. nani saben dina sinau supaya ….
a. sugih b. pinter c. dialem
15. swarane jago kluruk ….
a. pyek-pyek b. kukuruyuk c. petok-petok

III. Jodhokna gambar ing ngisor iki kanthi garis!
16. a. Meong-meong

17. b. kukuruyuk

18. c. moo-moo

19. d. embek-embek

20. e. kwek-kwek

IV. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing bener!
21. Kodhok nyokot sikile bango.
Sikile bango cacahe ….
22. Gajah kupinge ombo.
Irunge gajah ….

23. Bango nulungi kodhok.
Watake bango yaiku ….
24. Kebo sikile ana ….
25. Anak sapi jenenge ….

V. Tulisen nganggo aksara gedrig!
26. Nami kulo nani
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Kulo kelas setunggal
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. Bapak kulo asmanipun Joko
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. Ibu kulo asmanipun nani
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. Sekolah kulo SD Bintang
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *