ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Kelas : III (Tiga)

2 views

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA
Kelas : III (Tiga)
I. Cing cakraan (X) aksara A, B, C atawa D nu aya hareupeun jawaban anu bener !
1. galak – sok – Jang – kabatur = Ulah
Kalimah anu merenah keur kecap diluhur nyaeta …
A. Ulah sok galak ka batur Jang ! C. Jang, ulah galak kabatur sok !
B. kabatur sok galak, ulah, Jang ! D. galak ka batur sok ulah, Jang !
2. Kinanti teh ngaran …
A. pupuh B. puisi C. dangding D. guguritan
3. Naon lemesna ari beuteung teh …
A. perut B. patuangan C. tuangeun D. pa’tuang
4. …. Adina ipah ?
A. saha B. iraha C. dimana D. kamana
5. Saencana dahar kudu (banyo) heula
A. banyoan B. banyo-banyo C. sibanyo D. sibanyoan
6. Sabaraha …. Ka Jakarta ayuena teh ?
A. ongkos B. maos C. ngaos D. pangaos
7. Bu guru buminya caket ti sakola. Caket sabalikna …
A. tebih B. patebih C. tebih pisan D. tebih-tebihan
8. Upami bade angkat ka sakola kedah … ka sepuh
A. nyuhunkeun bekel B. ceurik C. kabur D. pamitan
9. Dagingna di sate, tulangna di …
A. semur B. rendang C. sop D. piceun
10. Murid-murid diajar di …
A. sakola B. masjid C. jalan D. lapang

II. Jawab sakumaha parentah !!
1. Cing lemeskeun !
– Biwir lemesna ………………..
– Pipi lemesna ………………..
2. kudu – Katatangga – someah
Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………………………………………
3. Tulis kana kalimat ngantet tur ajeg !
Pak Saca nyaba ka Subang
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Cing nyieun kalimah pananya make kecap “Sabaraha” !
……………………………………………………………………………………………….
5. Sasak – meuntas – pikeun
Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………………………………………

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *