ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Kelas : II (Dua)

4 views

ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA
Kelas : II (Dua)
Wacana
Dano Leuwi Soro
Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti kota Cianjur.
Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu endah.
I. Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener !
1. Naon judul wacana diluhur ? …..
A. dano lewi disoro B. dano leuwi ka soro C. dano leuwi soro
2. Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan ….
A. Pandeglang B. Pagelaran C. Palembang
3. Jarak dano teh kurang leuwih ……. km ti kota Cianjur
A. 45 B. 65 C. 75
4. Caina herang jeung pinuh ku …… nu endah.
A. bungbuahan B. pepelakan C. tutuwuhan
5. Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran ….
A. rupa-rupa B. warna C. daun
6. Poe lemesna nyaeta ….
A. dinten B. hari C. poe
7. Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab ….
A. ke heula B. enya C. mangga
8. Anak munding ngaranna ….
A. bilatung B. eneng C. begu
9. Kembang melati ….. bodas
A. daunna B. rupana C. warnana
10. Ucing, gajah kaasup ngaran ….
A. sasatoan B. kekembangan C. wawarnaan
II. Eusian ku jawaban nu merenah !
11. Anak kuda ngaranna …………………..
12. Daun sampeu ……………………………. Domba
13. …………………… dupi Iman aya ?
14. Parab hayam nyaeta ………………….
15. Domba, sato nu sukuna ………………………..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *